LactiSept - spray do jamy ustnej i gardła - NOWOŚĆ NA RYNKU Sprawdź

Zmiany w wartości taksa laborum.

16 lutego w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego zmieniające rozporządzenie w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych.

Wprowadza ono następujące zmiany w wartości taksa laborum.:

  1. Dla niejałowego leku recepturowego wyniesie 31,81 zł,
  2. Dla jałowego leku recepturowego wyniesie  – 63,63 zł.

Rozporządzenie wchodzi w życie 2 marca 2024r. należy przed tą datą OBOWIĄZKOWO zaktualizować program apteczny do wersji min. 2024.0.3.0.

22 lutego w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami lub odpadami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1. 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, czyli 1 marca 2024 r. 

Główne obowiązki apteki to:

  • zabezpieczenie „substancji kontrolowanej ” przed wykorzystaniem i niezwłocznie pisemnie zawiadamia WIF. ( co ma zawierać zawiadomienie określa rozporządzenie)
  • zabezpieczenie w obecności inspektora i oznaczenie banderolą „ Do Zniszczenia”
  • ustalenie terminu zniszczenia
  • sporządzenie protokołu z powyższych czynności
  • przekazanie do utylizacji
  • sporządzenie protokołu utylizacji i przekazanie do WIF

Szczegółowe zasady postępowania opisuje rozporządzenie do pobrania