LactiSept - spray do jamy ustnej i gardła - NOWOŚĆ NA RYNKU Sprawdź

Zmiana Rozporządzenia w sprawie recept

2 listopada opublikowano zmianę Rozporządzenia w sprawie recept. Opublikowana nowelizacja  obowiązuje od 3 listopada 2023 r. 

Oto co uległo zmianie:

Zgodnie z zapisami, które znalazły się w tzw. dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej (DNUR), od 1 listopada nie ma możliwości wystawienia recepty papierowej na leki o kategorii dostępności Rpw oraz substancje psychotropowe. Recepty wystawione przed tą datą można realizować w terminie ich ważności. Recepta papierowa na w/w. grupy leków została pozostawiona tylko do użytku przez lekarza weterynarii. Wzór recepty Rpw usunięto z rozporządzenia. Jednocześnie zapisano w rozporządzeniu możliwość naniesienia odręcznie lub formie nadruku unikalnego numeru recepty na recepcie weterynaryjnej. Zakresy numerów przydzielone lekarzom (z cyfrą 7 oraz 9 na 21 miejscu), ale niewykorzystane do 31.10.2023 r. utraciły swoją ważność.

W § 5 ust. 7 pkt 6, który wymienia dane zamieszczane w Dokumencie Realizacji Recepty dla recepty papierowej rozszerzono konieczność zaznaczenia wydania odpowiednika (wskazania preparatu wypisanego pierwotnie) także dla wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Pierwotnie zapis mówił o produkcie leczniczym. 

Poprzedni § 8 ust. 1 pkt 4 regulujący przypadki, jak postąpić, gdy na recepcie brakuje sposobu dawkowania lub jest on błędny, nieprecyzyjny czy niezgodny z art. 96a ustawy prawo farmaceutyczne,  pozwalało  wydać 2 op. postaci zewnętrznych czy pasków na zasadach ogólnych , tj. bez dawkowania. Obecna nowelizacja to uniemożliwia.

Leki stosowane zewnętrznie na skórę. Obecnie, żeby wydać lek gotowy lub recepturowy do stosowania zewnętrznego na skórę, recepta może nie mieć dawkowania, ale musi zawierać przynajmniej częstotliwość stosowania. W przeciwnym razie jest nieprawidłowa i nie można jej realizować. 

Wyroby medyczne do diagnostki in vitro. Analogicznie jak w przypadku postaci leku stosowanych zewnętrznie na skórę, również paski do glukometru wymagają przynajmniej częstotliwości  stosowania. Brak tej informacji blokuje realizację recepty.