LactiSept - spray do jamy ustnej i gardła - NOWOŚĆ NA RYNKU Sprawdź

Uruchomienie Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego 27.03.2024

Od 26 marca 2024 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych, wprowadzająca m.in. obowiązek posiadania wpisu do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego („Rejestr”) przez techników farmaceutycznych.

Rejestr jest dostępny pod adresem: https://rizm.ezdrowie.gov.pl/.
Podstawowe funkcjonalności systemu to m.in.:

  • rejestracja wniosku o wpis do rejestru przez przedstawicieli zawodów medycznych wskazanych w ustawie,
  • obsługa złożonych wniosków przez Urzędy Wojewódzkie, w tym tworzenie wpisów w rejestrze,
  • generowanie zaświadczeń o posiadanym wpisie.

Ponadto CeZ poinformował o możliwości uzyskania pomocy w zakresie Rejestru pod nr tel. 19 239 oraz mailowo pod adresem: rizm-serwis.ezdrowie@cez.gov.pl. Pomoc świadczona będzie całodobowo, przez 7 dni w tygodniu (również w święta).

Instrukcje jak korzystać z rejestru są dostępne pod adresem: https://rizm.ezdrowie.gov.pl/howToUseRizm.