LactiSept - spray do jamy ustnej i gardła - NOWOŚĆ NA RYNKU Sprawdź

TEST ciążowy płytkowy

Test ciążowy płytkowy na obecność hCG w moczu jest szybkim testem ciążowym, który łatwo można wykonać samodzielnie. Test wykrywa obecność gonadotropiny kosmówkowej (hCG), która pojawia się w moczu już we wczesnej fazie ciąży. Wyrób przeznaczony jest do diagnostyki in vitro, wyłącznie do użytku zewnętrznego. Wyrób do samokontroli. Po wykonaniu testu nie należy podejmować żadnych działań o charakterze me­dycznym bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

WŁAŚCIWOŚCI:

 • Domowy test ciążowy jednorazowego uzytku o czułości 25mlU/ml
 • Dokładność testu wynosi 99%
 • Przed przeprowadzeniem testu ciążowego należy uważnie przeczytać instrukcję użycia

ZASADA DZIAŁANIA TESTU

Ludzka gonadotropina kosmówkowa (hCG) jest hormonem wy­twarzanym przez rozwijające się łożysko wkrótce po zapłodnie­niu i jest wydalany w moczu. Test ciążowy zawiera przeciwciała, które w swoisty sposób reagują z tym hormonem. W momencie zakroplenia próbki moczu do miejsca na próbkę moczu na płytce testowej, działanie kapilarne powoduje przemieszczenie próbki przez membranę. Z chwilą gdy hCG w próbce dotrze do obszaru membrany, w którym zachodzi reakcja, pojawi się kolorowa linia. Brak obecności kolorowej linii w obszarze testowym (T) wskazuje na negatywny wynik testu. W ramach procedury kon­trolnej, jeżeli test został przeprowadzony prawidłowo, w strefie kontrolnej testu (C) pojawi się kolorowa linia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 • Zestaw służy wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie połykać.
 • Wyrzuć po użyciu. Test może być użyty tylko raz.
 • Nie używaj testu po przekroczeniu daty ważności wydru­kowanej na opakowaniu i etykiecie.
 • Nie wykonuj testu, jeżeli torebka foliowa jest dziurawa lub nie jest szczelnie zamknięta.
 • Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
 • Wszystkie elementy zużytego testu należy włożyć do oryginalnego opakowania i postępować z nimi tak, jak z odpadkami.
 • Nie należy używać ponownie żadnego z elementów ze­stawu testowego.

JAK ZGROMADZIĆ MOCZ?

Próbkę moczu nąleży pobrać do czystego, suchego pojemnika.

JAK WYKONAĆ TEST?

 • W celu przeprowadzenia badania należy wyjąć test z folio­wego opakowania rozrywając miejsce zgrzewu. Następnie należy wypakować pipetę oraz test ciążowy, który należy położyć na płaskiej, poziomej powierzchni.
 • Zanurzyć końcówkę pipety w pojemniku z próbką moczu. ściskając szeroką część pipety nabrać próbkę moczu.
 • Trzymając pipetę z próbką moczu pionowo nad okienkiem na próbkę moczu (miejsce wskazane strzałką na płytce testowej) umieścić w nim dokładnie 4 krople moczu. Wynik pozytywny pojawi się już po 1 minucie. Niemniej jednak, aby potwierdzić wynik negatywny należy odczekać 3 mi­nuty. Nie odczytywać wyników po 5 minutach.

UWAGA

Jeżeli kolor w obszarze testowym jest słabo wi­doczny, zaleca się powtórzenie badania po 48 godz.

WAŻNE INFORMACJE:

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Sposób przechowywania:

 • Przechowywać w temperaturze 4-30°( w zamkniętym wo­reczku foliowym do upłynięcia daty ważności. Data ważności zestawu znajduje się na opakowaniu handlowym i etykiecie.
 • Przechowywać z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych, wilgoci i źródeł ciepła.
 • Nie zamrażać
 • Wskazane jest otwieranie torebki foliowej tuż przed użyciem testu.


Zawartość opakowania:

Opakowanie foliowe wewnątrz którego, znajduje się test płytkowy oraz 1 pipeta na mocz, pochłaniacz wilgoci, instrukcja użycia.
Przed zastosowaniem zapoznaj się ze szczegółową instrukcją użycia.

Wytwórca:

Diagnosis S.A.
ul. Gen. W. Andersa 38A
15-113 Białystok