LactiSept - spray do jamy ustnej i gardła - NOWOŚĆ NA RYNKU Sprawdź

Realizacja recept od 21 Września 2023

Jak Państwo wiecie jest trochę zamieszania z interpretacją nowych przepisów dotyczących realizacji recept ( sprawa jest już w MZ- czeka na odpowiedź).

Teraz co jest pewne to to że: „pacjent od dnia realizacji recepty może otrzymać maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 120-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania”, ( niezależnie od tego ile jest wypisane na recepcie , w przypadku recepty 30 dniowej)

Natomiast w przypadku recepty rocznej można jednorazowo wydać leki na 120 dni. W przypadku wypisania większej ilości leku – kolejna realizacja może nastąpić po 1 listopada 2023r.( chyba że interpretacja MZ będzie inna) i wtedy będzie miał zastosowanie zapis :

„W przypadku gdy na recepcie, o której mowa w ust. 7a pkt 2, przepisano ilość większą niż do 120-dniowego stosowania, kolejną ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną do następnego 120-dniowego okresu stosowania pacjent może otrzymać po upływie 3/4 okresu, na który zrealizował receptę.”

Oczywiście realizacją na 120 dni można dzielić w ramach realizacji częściowej.