LactiSept - spray do jamy ustnej i gardła - NOWOŚĆ NA RYNKU Sprawdź

Obliczanie ilości leku do wydania przez system teleinformatyczny

Od  1 marca 2024 r.  powinna wejść automatyzacja procesu obliczania ilości leku pozostałego do wydania przeznaczonego dla pacjenta, który będzie dokonywać  system teleinformatyczny przygotowywany przez Centrum e-Zdrowia we współpracy ze środowiskiem lekarskim oraz farmaceutami.

Niestety do tej chwili nie bardzo wiadomo jak to ma wyglądać, cały czas czekamy na informacje. Proszę śledzić ten wątek w strefie wiedzy, który zostanie zaktualizowany po otrzymaniu oficjalnych informacji.

Od 1 marca 2024 roku uległy zmianie zasady realizacji recept elektronicznych. Od tej daty ilość leku do wydania obliczać będzie system teleinformatyczny.

Od dnia 1 marca 2024 roku wchodzi w życie przepis art. 96a ust. 7ab ustawy – Prawo farmaceutyczne, zgodnie z którym:

„7ab. Obliczenia ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego przeznaczonego do wydania pacjentowi na zasadach, o których mowa w ust. 7a i 7aa, z wyjątkiem ilości leku recepturowego oraz ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego przeznaczonego do stosowania na okres nie dłuższy niż 120 dni, dokonuje system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.”.

W związku ze zmianami Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat, w którym zaznaczono, że od tego dnia to system teleinformatyczny w pełni odpowiada za prawidłowe obliczenia w tym zakresie. Warunkiem prawidłowego działania systemu będzie wystawienie recepty według nowego systemu zapisu dawkowania na recepcie. System nie będzie dokonywał przeliczeń w przypadku:

  • leku recepturowego
  • produktu przeznaczonego do stosowania na okres nie przekraczający 120 dni
  • importu docelowego
  • e-recept farmaceutycznych
  • produktów o złożonej strukturze opakowań.

W pierwszym okresie, nie będzie również dokonywał ww. wyliczeń dla wyrobów medycznych oraz jednostek międzynarodowych.

Co najważniejsze, w przypadku kiedy system nie obliczy ilości leku do wydania osoba realizująca receptę nie stosuje ograniczenia, zgodnie z którym kolejną ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną do następnego 120-dniowego okresu stosowania pacjent może otrzymać po upływie 3/4 okresu, na który zrealizował receptę i wydaje lek na maksymalnie 120 dniowy okres stosowania, a zasada ta dotyczy każdej kolejnej realizacji recepty.

W związku z powyższym, jeżeli ww. system teleinformatyczny w okresie od 1 marca 2024 r. w konkretnym przypadku realizacji tzw. recepty rocznej nie dokona obliczenia ilości leku, środka spożywczego lub wyrobu medycznego, przeznaczonego do wydania pacjentowi na zasadach, o których mowa w art. 96a ust. 7a i 7aa ustawy – Prawo farmaceutyczne, osoba realizująca receptę nie stosuje ograniczenia, o którym mowa w art. 96a ust. 7aa Prawa farmaceutycznego, zgodnie z którym „(…) kolejną ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną do następnego 120-dniowego okresu stosowania pacjent może otrzymać po upływie ¾ okresu, na który zrealizował receptę”. W takim przypadku osoba realizująca receptę – zgodnie z art. 96a ust. 7a pkt 2 Prawa farmaceutycznego – wydaje maksymalnie ilość leku, środka spożywczego lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 120-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania. Zasada ta dotyczy każdej kolejnej realizacji recepty.

W komunikacie poinformowano, że Minister Zdrowia podjął działania legislacyjne zmieniające rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept, by apteki ani osoby realizujące tzw. receptę roczną nie ponosiły negatywnych konsekwencji w związku z ew. naruszeniem przepisu art. 96a ust. 7aa Prawo farmaceutyczne, spowodowanego nieprawidłowym obliczeniem ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, która mogła być wydana pacjentowi.

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie sposobu realizacji tzw. Recept rocznych od 1 marca 2024 r. (do pobrania)

Ważne: proszę o zapoznanie się z komunikatem Kamsoftu. Na stronie startowej w zakładce O systemie- ostatni wpis ” zmiany w realizacji recept od 1 marca 2024. Są tam informacje jak powinna wygląda strona realizacji recepty, oraz strona retaksacji recept.