LactiSept - spray do jamy ustnej i gardła - NOWOŚĆ NA RYNKU Sprawdź

Nowelizacja ustawy refundacyjnej

Od 1 listopada w życie wchodzi istotna nowelizacja ustawy refundacyjnej, która przynosi ze sobą nowe przepisy dotyczące realizacji recept rocznych. Te zmiany stanowią wyzwanie dla pracowników aptek i generują różne interpretacje w dyskusjach, webinarach i artykułach. Rozstrzygnięcie tych wątpliwości przekazuje Łukasz Szmulski, Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia.

Jednym z kluczowych przepisów, który wzbudza najwięcej kontrowersji, jest nowy artykuł 96a ust. 7aa Prawa farmaceutycznego. Mówi on, że jeśli na recepcie przepisano ilość większą niż na 120 dni stosowania, pacjent może otrzymać kolejną ilość leku po upływie 3/4 okresu, na który zrealizował receptę. To przepisy te ściśle wiążą się z art. 96a ust. 7a pkt 2, który wszedł w życie 21 września i określa, że pacjent może otrzymać maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego na 120 dni, zgodnie z dawkowaniem określonym na recepcie.

Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat 23 września, aby rozwiać wątpliwości farmaceutów dotyczące tych nowych przepisów. Zgodnie z nim, od 1 listopada 2023 roku pacjentowi można wydać leki na maksymalnie 120-dniowy okres terapii, a kolejna realizacja może nastąpić po 3/4 tego okresu, czyli po 90 dniach od rozpoczęcia realizacji recepty.

Nowe przepisy mają zastosowanie tylko do recept rocznych, na których przepisano ilość leku większą niż na 120 dni stosowania. Pacjent w takim przypadku będzie mógł otrzymać ilość leku na 120 dni w ciągu 90 dni od rozpoczęcia realizacji recepty. Jeśli pacjent nadal ma na recepcie lek po zakończeniu jednej terapii, może wykupić kolejne opakowania dopiero po 90 dniach od rozpoczęcia realizacji recepty.

Pacjent przychodzący do apteki z taką receptą będzie mógł otrzymać leki na maksymalnie 120 dni stosowania. Kluczowe jest to, że okres 3/4 z 120 dni rozpoczyna się od pierwszej realizacji recepty. Jeżeli pacjent rozpocznie realizację recepty 1 marca, to od tego dnia liczony jest okres 120 dni, co oznacza, że 1 czerwca może wykupić lek na kolejne 120 dni. Pacjent może otrzymać lek w częściach lub jednorazowo, ale przepis art. 96a ust. 7aa Pf jest aktywowany dopiero w momencie, gdy pacjent otrzyma maksymalną ilość leku. Po jej wydaniu, pacjent może otrzymać następne opakowania nie wcześniej niż po upływie 90 dni od momentu rozpoczęcia realizacji recepty.

Wątpliwości farmaceutów dotyczą także nietypowych opakowań leków, takich jak opakowania po 28 lub 50 dawek. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że najważniejsze jest nie przekroczenie limitu 120 dni stosowania, a dostępne opakowania pozwalają na wydanie ilości leku na co najmniej 100 dni. Dlatego pacjent będzie mógł wykupić lek na kolejne 120 dni po upływie 90 dni od rozpoczęcia realizacji recepty.

Warto zaznaczyć, że do 1 marca 2024 roku system P1 przejmie obowiązki związane z automatycznym obliczaniem ilości leku pozostałego do wydania pacjentowi. Resort zdrowia zapewnia, że zrobi wszystko, aby system ten rozpoczął pracę wcześniej niż przewidywano.

Reasumując co się zmieniło od 1 listopada:

  1. W przypadku recept , na których przepisano ilość leku większą niż na 120 dni kuracji, kolejną ilość leku, jednak nie większą niż na kolejne 120 dni, można wydać dopiero po upływie 3/4 okresu, na który została zrealizowana wcześniej.  
    ( w/g   aktualnej interpretacji MZ po 90 dniach). Dotyczy to recept , z których wydano już ilość leku na 120 dni – 90 dni liczymy od pierwszej realizacji ( wydania nie przekraczające ilości leku na 120 dni realizujemy jednorazowo lub w częściach w dowolnych terminach).
  2. Recepta na leki psychotropowe lub odurzające może być wystawiona tylko i wyłącznie w postaci elektronicznej. Nie dotyczy recept weterynaryjnych.
  3. W przypadku adnotacji NZ, można na prośbę lub za zgodą pacjenta ,wydać odpowiednik ( jeśli sumaryczna ilość substancji czynnej jest taka sama jak ilość zaordynowana, a lek ma te same wskazania i drogę podania.
  4. Recepty z uprawnieniem C (rozszerzona na kobiety w połogu) ważne są tylko i wyłącznie 30 dni od daty wystawienia lub daty realizacji od….