LactiSept - spray do jamy ustnej i gardła - NOWOŚĆ NA RYNKU Sprawdź

Nomigren

W dzisiejszych czasach migrena stała się jednym z najczęściej występujących zaburzeń neurologicznych, dotykając miliony ludzi na całym świecie. Jest to stan charakteryzujący się potężnymi bólami głowy, które mogą znacząco ograniczać codzienne funkcjonowanie i jakość życia pacjentów. W przeszłości migreny były źródłem wielu tajemnic i mitów, ale rozwój medycyny i nauki przyniósł zrozumienie mechanizmów, które kierują tą uciążliwą dolegliwością.

Jednym z najważniejszych przełomów w leczeniu migreny jest rozwój nowych leków, które nie tylko pomagają w łagodzeniu bólu, ale także zapobiegają jej nawrotom. Szczególnie coraz więcej mówi się o lekach na migrenę, ponieważ w tym roku almotryptan został dopuszczony w formie leku bez recepty. Jednym z leków zawierających tą substancję jest Nomigren.

Jakie są objawy migreny?

Migrena to zaburzenie neurologiczne, które charakteryzuje się powtarzającymi się napadami silnych bólów głowy. Objawy migreny mogą różnić się między pacjentami, ale najczęściej występujące symptomy to:

 • Silny ból głowy: To najbardziej charakterystyczny objaw migreny. Ból jest często jednostronny i pulsujący. Może trwać od kilku godzin do kilku dni. W ciągu ataku migreny ból jest zazwyczaj tak silny, że uniemożliwia normalne funkcjonowanie.
 • Nudności i wymioty: Wiele osób z migreną doświadcza nudności, a czasami także wymiotów. Te objawy mogą towarzyszyć bólowi głowy lub występować niezależnie.
 • Wrażliwość na światło (fotofobia): Pacjenci migrenowi często są bardzo wrażliwi na światło, zwłaszcza podczas napadu. Jasne światło może nasilać ból głowy.
 • Wrażliwość na dźwięki (fonofobia): Podobnie jak w przypadku światła, dźwięki mogą być drażniące i nasilać ból u osób z migreną.
 • Zaburzenia widzenia: Niektórzy pacjenci doświadczają zaburzeń widzenia, takich jak migotanie przed oczami, rozmazywanie lub utrata pola widzenia, znanego jako tzw. „aurowa migrena”.
 • Zmiany na skórze i nastrój: Migrena może powodować zmiany nastroju, jak np. drażliwość, uczucie smutku lub euforii. Niektórzy ludzie z migreną doświadczają także objawów neurologicznych, takich jak mrowienie w rękach lub nogach.
 • Przemijające objawy przed migrenowe: Niektóre osoby doświadczają tzw. „objawów przed migrenowych” kilka godzin lub dni przed napadem migreny. Mogą to być zmiany nastroju, zmęczenie, wzmożone pragnienie lub inne subtelne symptomy.

Warto zaznaczyć, że nie wszyscy pacjenci migrenowi doświadczają wszystkich tych objawów, a objawy mogą się różnić w zależności od napadu. Diagnoza migreny jest oparta na charakterystycznych objawach oraz wykluczeniu innych przyczyn bólów głowy, dlatego ważne jest dokładne udokumentowanie i monitorowanie objawów, co ułatwi lekarzowi postawienie właściwej diagnozy i zaplanowanie odpowiedniego leczenia.

Jakie są przyczyny migreny?

Przyczyny migreny związane są z zaburzeniami nerwowo-naczyniowymi. Nie jest możliwe wyleczenie tej choroby. Terapia migreny jest leczeniem objawowym. Leczenie farmakologiczne pozwala na zmniejszenie bólu, czasu jego trwania oraz ograniczenie częstości występowania napadów bólu migrenowego. Warto wiedzieć, że istnieją czynniki, które mogą zwiększać ryzyko pojawienia się napadu migrenowego. Należą do nich:

 • głodzenie się – nieregularne posiłki, zbyt długie przerwy pomiędzy kolejnymi posiłkami, odchudzanie się, zbyt skąpe posiłki,
 • niektóre pokarmy – m.in. żółty ser, czerwone lub białe wino, czekolada, owoce cytrusowe, orzechy,
 • zbyt krótki, jak i zbyt długi czas snu,
 • czynniki hormonalne – dotyczy to kobiet; migrena pojawia się często w okresie przed lub w trakcie miesiączki, w ciąży, w okresie pomenopauzalnym, czy też podczas stosowania antykoncepcji hormonalnej,
 • czynniki środowiskowe – wysoka lub niska temperatura, silny wiatr, burze, duże wysokości,
 • nadmierny wysiłek fizyczny,
 • stres,
 • palenie tytoniu.

Jak działa almotryptan?

Almotryptan jest selektywnym agonistą receptorów 5-HT1B i 5-HT1D, pośredniczących w skurczu niektórych naczyń czaszkowych. Lek działa również na układ trójdzielno-naczyniowy, hamując ucieczkę białek osocza poza naczynia opony twardej po stymulacji zwoju trójdzielnego, co stanowi cechę zapalenia neuronów, które, jak się wydaje, jest związane z patofizjologią migreny. Almotryptan nie ma znaczącego wpływu na inne podtypy receptora 5-HT i nie ma znaczącego powinowactwa do miejsc wiązania adrenaliny, adenozyny, angiotensyny, dopaminy, endoteliny czy tachykininy. Poza działaniem przeciwbólowym, almotryptan łagodzi nudności, fotofobię i fonofobię związane z napadami migreny.[1]

Jakie są przeciwskazania do stosowania almotryptanu?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, występująca obecnie lub w wywiadzie choroba niedokrwienna serca (zawał serca, dławica piersiowa, udokumentowane nieme niedokrwienie serca, dławica Prinzmetala), występujące obecnie lub w wywiadzie ciężkie nadciśnienie tętnicze lub niekontrolowane łagodne albo umiarkowane nadciśnienie tętnicze, przebyty epizod naczyniowo-mózgowy lub przemijający napad niedokrwienny mózgu, choroba naczyń obwodowych, ciężkie zaburzenia czynności wątroby, równoległe stosowanie ergotaminy, pochodnych ergotaminy (w tym metysergidu) oraz innych agonistów receptorów 5-HT1B/1D.

Migrena podstawna, hemiplegiczna lub oftalmoplegiczna

Almotryptanu nie należy stosować w profilaktyce migreny, jak również w leczeniu migreny podstawnej, hemiplegicznej lub oftalmoplegicznej.

Zaburzenia neurologiczne

Przed rozpoczęciem leczenia bólu głowy u pacjentów bez rozpoznanej wcześniej migreny lub u pacjentów z rozpoznaną migreną, ale z nietypowymi objawami, należy wykluczyć inne, potencjalnie ciężkie zaburzenia neurologiczne.

Nierozpoznane zaburzenia w obrębie naczyń wieńcowych

Ze względu na zgłaszane przypadki wystąpienia skurczu naczyń wieńcowych i zawału serca podczas stosowania agonistów receptorów 5-HT1B/1D, przed podaniem almotryptanu osobom, które mogą mieć nierozpoznane zaburzenia w obrębie naczyń wieńcowych (np. kobiety po menopauzie, mężczyźni >40. rż., pacjenci z innymi czynnikami ryzyka choroby wieńcowej, takimi jak: niekontrolowane nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia, otyłość, cukrzyca, palenie tytoniu oraz dodatni wywiad rodzinny w kierunku choroby sercowo-naczyniowej) należy przeprowadzić odpowiednią diagnostykę w kierunku możliwej choroby sercowo-naczyniowej.

Choroba niedokrwienna serca

W przypadku wystąpienia objawów wskazujących na chorobę niedokrwienną serca (np. ból i uczucie ściskania w klatce piersiowej) nie należy podawać kolejnej dawki leku i należy przeprowadzić odpowiednie postępowanie diagnostyczne.

Zwiększenie ciśnienia tętniczego

Podobnie jak inni agoniści receptorów 5-HT1B/1D, almotryptan może spowodować łagodne, przejściowe zwiększenie ciśnienia tętniczego, które może być wyraźniejsze u pacjentów w podeszłym wieku.

Zaburzenia czynności wątroby

Zaleca się ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby, natomiast osobom z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby almotryptanu nie należy podawać.

Ból głowy związany z nadużywaniem leków

U osób przyjmujących regularnie leki przeciwko bólom głowy, w przypadku występowania częstych lub codziennych bólów głowy należy podejrzewać ból głowy związany z nadużywaniem leków i przeprowadzić odpowiednie postępowanie.

Musimy pamiętać, że almotryptan może wchodzić w interakcje z innymi lekami, dlatego przed zastosowaniem leku zawierającego tą substancję warto skonsultować z lekarzem lub farmaceutą.

Jak działa NoMigren?

NoMigren zawiera 12,5 mg almotryptanu w postaci almotryptanu jabłczanu. NOMIGREN jest lekiem przeciwmigrenowym, który należy do grupy leków zwanych selektywnymi agonistami receptora serotoninowego. Substancja czynna – almotryptan wiąże się z receptorami serotoninowymi w naczyniach krwionośnych w mózgu (czaszce) powodując ich zwężenie, co prowadzi do zmniejszenia reakcji zapalnej związanej z migreną. Lek NOMIGREN stosowany jest w doraźnym leczeniu bólu głowy w ostrych napadach migreny z aurą lub bez aury.

Jak dawkować NoMigren?

Lek może być stosowany jedynie u pacjentów z rozpoznaną migreną.

Dorośli (w wieku od 18 do 65 lat)

 • Zalecana dawka to jedna tabletka (12,5 mg).
 • Tabletkę należy przyjąć najwcześniej jak to możliwe po wystąpieniu napadu migreny.
 • Jeżeli napad migreny nie ustąpi, nie przyjmować więcej niż jedną tabletkę podczas tego samego napadu.
 • Jeśli u pacjenta wystąpi kolejny napad migreny w ciągu 24 godzin, można przyjąć drugą tabletkę w dawce 12,5 mg pod warunkiem zachowania przynajmniej 2-godzinnej przerwy pomiędzy przyjęciem pierwszej i drugiej tabletki.
 • Maksymalna dawka dobowa to dwie tabletki (25 mg) w ciągu 24h.
 • Tabletkę należy połknąć popijając płynem (np. wodą).
 • Tabletkę można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków. Lek należy przyjąć najwcześniej jak to możliwe po wystąpieniu napadu migreny, jednakże jest on skuteczny także w przypadku przyjęcia w późniejszym stadium.

Ciężka niewydolność nerek:

 • Jeżeli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek, nie przyjmować więcej niż jedną tabletkę 12,5 mg na 24 godziny.

[1] Zródło: https://www.mp.pl/pacjent/leki/subst.html?id=5265