LactiSept - spray do jamy ustnej i gardła - NOWOŚĆ NA RYNKU Sprawdź

Komunikat MZ w sprawie DNUR

23 września  ukazał się zapowiadany przez NIA komunikat Ministerstwa Zdrowia dotyczący zmian w realizacji recept wprowadzonych przez DNUR.

Ministerstwo wskazało, że od dnia 21 września 2023 r. farmaceuta jest uprawniony do wydania pacjentowi maksymalnie ilość leku niezbędnej na 120-dniowy okres stosowania, zarówno w przypadku recept realizowanych po raz pierwszy, jak i recept, których realizację rozpoczęto przed 21 września 2023 r., przy czym nie ma znaczenia czy pacjent tę receptę będzie realizował jednorazowo czy częściami.

Jednocześnie wyjaśniono, że obowiązującą od 1 listopada 2023 r. zasadę, zgodnie z którą w przypadku gdy na recepcie przepisano ilość większą niż do 120-dniowego stosowania, kolejną ilość produktu leczniczego, środka spożywczego  specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną do następnego 120-dniowego okresu stosowania, pacjent może otrzymać po upływie ¾ okresu, na który zrealizował receptę, należy stosować zarówno w odniesieniu do recept których realizację rozpoczęto przed 1 listopada 2023 r., jak i recept których realizację rozpoczęto od tej daty. :

„Celem ujednolicenia wątpliwości interpretacyjnych, które docierają do Ministerstwa Zdrowia wyjaśnić należy, że zarówno w odniesieniu do recept których realizacje rozpoczęto przed 1 listopada 2023 jak i recept których realizację rozpoczęto od tej daty stosuje się następującą regułę. Po 1 listopada 2023 należy pacjentowi wydać leki na maksymalnie 120-dniowy okres terapii a kolejna realizacja może nastąpić po ¾ tego okresu czyli 90 dniach.”

Link do Komunikatu: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-dotyczacy-ustawy-z-17-sierpnia-2023-r-o-zmianie-ustawy-o-refundacji-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-oraz-niektorych-innych-ustaw