LactiSept - spray do jamy ustnej i gardła - NOWOŚĆ NA RYNKU Sprawdź

Czym jest preparat Pixalzina i jakie ma właściwości?

Pixalazina to lek w postaci tabletek powlekanych, zawiera w składzie metamizol sodowy jednowodny, należący do grupy leków zwanych pirazolonam. Pixalazina jest lekiem przeciwbólowym, przeciwgorączkowym oraz przeciwskurczowym. Pixalazina zawiera substancję czynną metamizol sodowy, który wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz rozkurczowe na mięśnie gładkie. Metamizol należy do nieopioidowych leków przeciwbólowych z grupy pochodnych pirazolonu. Produkt leczniczy Pixalazina stosuje się w bólach różnego pochodzenia o dużym nasileniu i  gorączce, gdy zastosowanie innych środków jest przeciwwskazane lub nieskuteczne.

Preparat występuje w trzech wariantach: 12 tabletek, 20 tabletek, 50 tabletek.

Jak wygląda dawkowanie preparatu?

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka dla dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 15 lat (o masie ciała powyżej 53 kg) to od 1 do 2 tabletek (co odpowiada od 500 do 1000 mg metamizolu), które można przyjmować do 4 razy na dobę w odstępach co 6 do 8 godzin. Maksymalna dawka dobowa to 8 tabletek (co odpowiada 4000 mg metamizolu).

Działania leku Pixalzina należy spodziewać się w ciągu 30 – 60 minut i utrzymuje się przez około 4 godziny.

Tabletki zaleca się połykać w całości, bez rozgryzania, popijając dostateczną ilością wody (około pół szklanki). Lek Pixalzina można przyjmować z jedzeniem lub bez.

Nie należy przyjmować leku Pixalzina dłużej niż 3 – 5 dni.

Jakie są przeciwskazania do stosowania preparatu?

Nie należy stosować leku Pixalzina w przypadku: nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku; zaburzenia czynności szpiku kostnego lub zaburzeń układu krwiotwórczego; pacjentów z rozpoznanym zespołem astmy analgetycznej lub znaną nietolerancją na leki przeciwbólowe objawiające się pokrzywką, obrzękiem naczynioworuchowym; wrodzonym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (zagrożenie hemolizą); ostrej przerywanej porfirii wątrobowej; trzeciego trymestru ciąży.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące niezbyt często: reakcje hipotensyjne.

Działania niepożądane występujące rzadko: niedokrwistość aplastyczna; agranulocytoza i pancytopenia, w tym przypadki śmiertelne; leukopenia; małopłytkowość; wstrząs anafilaktyczny; reakcje anafilaktoidalne lub anafilaktyczne; reakcje skórne i błon śluzowych (świąd, pieczenie, zaczerwienienie, pokrzywka, obrzęk), duszność i rzadziej dolegliwości żołądkowo-jelitowe; wysypka.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko: pogorszenie niewydolności nerek.

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania: zespół Kounisa; krwawienia żołądkowo-jelitowe; polekowe uszkodzenie wątroby, w tym ostre zapalenie wątroby, żółtaczka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych; inne wysypki polekowe; zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka TEN; DRESS; ostre śródmiąższowe zapalenie nerek.