LactiSept - spray do jamy ustnej i gardła - NOWOŚĆ NA RYNKU Sprawdź

Czym jest i jakie właściwości ma Princex?

PrinceX to produkt leczniczy stosowany w zdiagnozowanych przypadkach zaburzeń erekcji u mężczyzn, czyli w przypadkach impotencji rozumianej jako niemożność uzyskania i/lub utrzymania wzwodu wystarczającego do odbycia satysfakcjonującego stosunku płciowego. Lek Princex wspomaga rozkurcz naczyń krwionośnych w prąciu, co zwiększa napływ krwi w sytuacjach podniecenia seksualnego. Lek pomaga osiągnąć erekcję wyłącznie po uprzednim pobudzeniu seksualnym. Substancją czynną preparatu jest syldenafil. Każda tabletka zawiera 25 mg syldenafilu (postaci syldenafily cytrynianu).

Jakie są przeciwskazania do stosowania Princexu?

 • Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w ulotce dla pacjenta.
 • Ze względu na wpływ syldenafilu na przemiany metaboliczne, w których biorą udział tlenek azotu i cykliczny guanozynomonofosforan (cGMP) nasila on hipotensyjne działanie azotanów. Przeciwwskazane jest
 • zatem równoczesne stosowanie syldenafilu z lekami uwalniającymi tlenek azotu (np. azotynem amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci. Jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE5, w tym syldenafilu i leków
 • pobudzających cyklazę guanylową, takich jak riocyguat, jest przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego.
 • Produktów przeznaczonych do leczenia zaburzeń erekcji, w tym syldenafilu nie należy stosować u mężczyzn, u których aktywność seksualna nie jest wskazana (np. pacjenci z
 • ciężkimi schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca).
 • Produkt Princex jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej, niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. non-
 • arteritic anterior ischaemic optic neuropathy, NAION) niezależnie od tego, czy miało to związek, czy nie miało związku z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5.
 • Bezpieczeństwa stosowania nie określono w następujących grupach pacjentów, dlatego stosowanie syldenafilu u tych pacjentów jest przeciwwskazane: pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby, hipotonią (ciśnienie krwi < 90/50 mm Hg), po niedawno przebytym udarze lub zawale serca oraz ze stwierdzonymi dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak retinitis pigmentosa (niewielka część tych pacjentów ma genetycznie uwarunkowane nieprawidłowości fosfodiesterazy siatkówki.

Jakie mogą być działania niepożądane stosowania Princexu?

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

 • Bardzo często (może występować częściej niż u 1 na 10 pacjentów):  ból głowy.
 • Często (może występować u 1 na 10 pacjentów): nudności, nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca (objawy obejmują uczucie gorąca w górnej części ciała), niestrawność, widzenie z kolorową poświatą, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia, uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy.
 • Niezbyt często (może występować u 1 na 100 pacjentów): wymioty, wysypka skórna, podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, widzenie błysków światła, jaskrawe widzenie, wrażliwość na światło, łzawienie oczu, kołatanie serca, szybkie bicie serca, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie, bóle mięśni, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy, dzwonienie w uszach, suchość w jamie ustnej, zatkane lub niedrożne zatoki, zapalenie błony śluzowej nosa (objawy obejmują katar, kichanie i zatkany nos), ból w górnej części brzucha, choroba refluksowa przełyku (objawy obejmują zgagę), krew w moczu, ból rąk lub nóg, krwawienie z nosa, uczucie gorąca oraz uczucie zmęczenia.
 • Rzadko (może występować u 1 na 1000 pacjentów): omdlenia, udar, zawał serca, nieregularne bicie serca, przemijające zmniejszenie przepływu krwi do części mózgu, uczucie ucisku w gardle, zdrętwienie ust, krwawienie do tylnej części oka, podwójne widzenie, zmniejszona ostrość widzenia, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, obrzęk oczu lub powiek, niewielkie cząstki lub punkty w polu widzenia, widzenie obwódek wokół źródeł światła, rozszerzenie źrenicy, nieprawidłowe zabarwienie białka oka, krwawienie z prącia, obecność krwi w spermie, suchość nosa, obrzęk wewnątrz nosa, uczucie drażliwości oraz nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Czym jest syldenafil?

Syldenafil to substancja czynna stosowana głównie w leczeniu zaburzeń erekcji (ED) oraz nadciśnienia płucnego. Wprowadzony na rynek pod nazwą handlową Viagra, syldenafil stał się jednym z najbardziej znanych leków na świecie. Najbardziej znanym zastosowaniem syldenafilu jest leczenie zaburzeń erekcji u mężczyzn. Jest to stan, w którym mężczyzna ma trudności z uzyskaniem lub utrzymaniem erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Syldenafil pomaga zwiększyć przepływ krwi do prącia, co umożliwia uzyskanie i utrzymanie erekcji.

Jaki jest mechanizm działania syldenafilu?

Syldenafil działa poprzez hamowanie enzymu fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). W wyniku hamowania PDE5, dochodzi do zwiększenia poziomu cyklicznego guanozynomonofosforanu (cGMP) w komórkach mięśni gładkich naczyń krwionośnych. Zwiększony poziom cGMP powoduje rozluźnienie mięśni gładkich, co z kolei prowadzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych i zwiększenia przepływu krwi do prącia, co umożliwia erekcję w odpowiedzi na stymulację seksualną.