LactiSept - spray do jamy ustnej i gardła - NOWOŚĆ NA RYNKU Sprawdź

Czym jest i jakie właściwości ma OtriAllergy Control?

Lek OtriAllergy Control w postaci aerozolu do nosa, zawiera substancję czynną flutykazonu propionian, który zmniejsza stan zapalny. Lek ten pomaga kontrolować reakcję organizmu na alergeny znajdujące się w otaczającym środowisku. Lek OtriAllergy Control jest stosowany w celu leczenia objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa wywołanego przez pyłki roślin (katar sienny) lub inne alergeny znajdujące się w powietrzu.

Produkt leczniczy OtriAllergy Control jest wskazany u dorosłych powyżej 18 lat w objawowym leczeniu alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (w tym kataru siennego) lub innego alergenu znajdującego się w powietrzu (takie jak roztocza, zarodniki pleśni, łupież zwierzęcy).

Skład leku: Substancją czynną jest flutykazonu propionian (fluticasoni propionas).

Wodna zawiesina flutykazonu propionianu 0,5 mg (500 mikrogramów)/ml.

Jedna dawka aerozolu (100 mg) zawiera 50 mikrogramów flutykazonu propionianu.

Substancje pomocnicze: glukoza bezwodna; celuloza mikrokrystaliczna; karmeloza sodowa; alkohol fenyloetylowy; benzalkoniowy chlorek; polisorbat 80; woda oczyszczona.

Jak dawkować OtriAllergy Control?

Dorośli (w wieku 18 lat i powyżej):

Zaleca się stosowanie dwóch dawek aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę (200 mikrogramów flutykazonu propionianu), najlepiej rano.

W przypadku wystąpienia ostrych objawów wskazane jest stosowanie dwóch dawek aerozolu do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę, tylko przez krótki czas.

Po uzyskaniu odpowiedniej kontroli objawów zaleca się zmniejszenie dawki i stosowanie dawki podtrzymującej: jedna dawka aerozolu do każdego otworu nosowego, raz na dobę.

Jeśli objawy wystąpią ponownie, dawkę leku można odpowiednio zwiększyć.

Zaleca się stosowanie najmniejszej dawki zapewniającej skuteczną kontrolę objawów.

Nie należy podawać więcej niż cztery dawki aerozolu do każdego otworu nosowego na dobę.

U niektórych pacjentów nie uzyskuje się pełnego efektu terapeutycznego w ciągu pierwszych kilku dni leczenia, dlatego też u pacjentów ze stwierdzonym sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa w wywiadzie, zaleca się rozpoczęcie terapii na kilka dni przed przewidywanym rozpoczęciem sezonu pylenia, w celu zapobiegania wystąpieniu objawów.

W celu uzyskania pełnego efektu terapeutycznego zaleca się regularne stosowanie leku.

Leczenie powinno być stosowane tylko w okresie ekspozycji na alergen.

W niektórych przypadkach osiągnięcie maksymalnego działania terapeutycznego może nastąpić po 3-4 dniach ciągłej terapii.

Pacjenci w podeszłym wieku: Dawkowanie jak u dorosłych.

Dzieci i młodzież: Nie zaleca się stosowania aerozolu do nosa u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat z uwagi na brak odpowiednich badań w tej grupie wiekowej.

Sposób podawania: Wyłącznie do stosowania do nosa. Leku nie należy stosować do oczu ani do jamy ustnej. Przed użyciem lekko wstrząsnąć. Jeśli produkt leczniczy jest używany po raz pierwszy lub w przypadku, gdy nie był stosowany przez dłuższy czas, dozownik należy odpowiednio przygotować do użycia poprzez kilkakrotne naciśnięcie aplikatora do momentu uzyskania efektu jednolitej mgiełki. Zatkać jeden otwór nosowy i umieścić końcówkę aerozolu w drugim, kierując ją z dala od przegrody nosowej. Podczas wdechu nacisnąć dozownik i zaaplikować do nosa jedną dawkę leku, a następnie wypuścić powietrze przez usta.

Przeciwskazania: Nadwrażliwość na flutykazonu propionian lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w składzie.

Jakie są specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania tego leku?

Jeśli po upływie 7 dni stosowania leku objawy nie ustąpią, należy przerwać leczenie lub zasięgnąć

porady lekarza. W przypadku, gdy nastąpiła poprawa, ale nie osiągnięto odpowiedniego efektu terapeutycznego, należy zgłosić się do lekarza. Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować dłużej niż 3 miesiące.

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:

  • jednoczesnego stosowania innych leków zawierających kortykosteroidy, takich jak: tabletki, kremy, maści, leki stosowane w leczeniu astmy, aerozole do nosa lub krople do oczu lub do nosa
  • infekcji przewodów nosowych lub zatok
  • niedawno przebytych urazów lub zabiegów w obrębie nosa, lub owrzodzenia błony śluzowej nosa. Stosowanie kortykosteroidów donosowych w większych dawkach niż zalecane może skutkować znaczącym klinicznie zahamowaniem czynności kory nadnerczy. W przypadku zastosowania przez pacjenta większych dawek niż zalecane, należy rozważyć dodatkowe podanie kortykosteroidów działających ogólnoustrojowo w okresie narażenia na stres lub przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.

Przypadki istotnych interakcji mogą wystąpić między flutykazonu propionianem i silnymi inhibitorami izoenzymu 3A4 cytochromu P450, takimi jak ketokonazol oraz inhibitorami proteazy takimi jak rytonawir i kobicystat. Może to spowodować zwiększoną ogólnoustrojową ekspozycję na propionian flutykazonu.

Działanie ogólnoustrojowe może wystąpić podczas stosowania kortykosteroidów donosowych, szczególnie jeśli stosowane są duże dawki przez dłuższy czas. Wystąpienie tych działań jest znacznie mniej prawdopodobne niż w przypadku stosowania doustnych kortykosteroidów, mogą się one różnić u poszczególnych pacjentów oraz przy stosowaniu różnych kortykosteroidów.

Możliwe działania ogólnoustrojowe obejmują: zespół Cushinga, cushingoidalne rysy twarzy, hamowanie czynności kory nadnerczy, opóźnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, i rzadziej, obniżenie gęstości mineralnej kości, zaburzenia metabolizmu glukozy i szereg objawów psychicznych lub zmian zachowania, w tym nadmierna aktywność psychoruchowa, zaburzenia snu, niepokój, depresja lub agresja (szczególnie u dzieci).

Zaburzenia widzenia mogą wystąpić, zarówno podczas ogólnoustrojowego, jak i miejscowego stosowania kortykosteroidów. Jeżeli u pacjenta wystąpią takie objawy, jak nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy rozważyć skierowanie pacjenta do okulisty, w celu ustalenia możliwych przyczyn, do których może należeć zaćma, jaskra lub rzadkie choroby, takie jak centralna chorioretinopatia surowicza (CSCR), którą notowano po ogólnoustrojowym i miejscowym stosowaniu kortykosteroidów.

Lek zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oraz obrzęk błony śluzowej nosa, zwłaszcza przy długotrwałym stosowaniu.