LactiSept - spray do jamy ustnej i gardła - NOWOŚĆ NA RYNKU Sprawdź

Czym jest i jakie ma właściwości Starazolin redFREE?

Starazolin redFREE to sterylny roztwór kropli do oczu, nie zawierający środków konserwujących. Starazolin redFREE zawiera jako substancję czynną tetryzoliny chlorowodorek, która należy do grupy leków zwężających naczynia krwionośne oka. Lek Starazolin redFREE wskazany jest w leczeniu objawowym stanów, którym towarzyszy obrzęk i przekrwienie spojówek, będących skutkiem podrażnienia oka, np. przez dym, kurz, wiatr, chlorowaną wodę, kosmetyki, a także w alergicznych stanach zapalnych, takich jak katar sienny lub uczulenie na pyłki traw. Krople do oczu łagodzą towarzyszące objawy, takie jak pieczenie, świąd, bolesność, nadmierne łzawienie i podrażnienie.

Działanie leku rozpoczyna się w ciągu kilku minut po zakropleniu i utrzymuje się przez 4 do 8 godzin.

Jak stosować lek Starazolin redFREE?

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dzieci w wieku poniżej 6 lat

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. U dzieci w wieku 2-6 lat stosowanie leku powinno odbywać się pod nadzorem lekarza.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, zakraplać od 1 do 2 kropli do chorego oka maksymalnie 3 razy na dobę. Przed zakropleniem należy zdjąć soczewki kontaktowe i założyć dopiero po około 15 minutach od zastosowania leku (patrz poniżej – Informacje dla użytkowników soczewek kontaktowych).

Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.

Lek nie może być stosowany dłużej niż 2 dni. Stosowanie dłuższe niż 2 dni może odbywać się tylko pod nadzorem lekarza.

Sposób podawania: Podanie do oka Nie połykać.

Informacje dla użytkowników soczewek kontaktowych

Nie należy stosować soczewek kontaktowych w przypadku choroby oczu. W szczególnych przypadkach, gdy dozwolone jest noszenie soczewek kontaktowych, należy zdejmować je przed zastosowaniem tego leku. Po zakropleniu leku należy odczekać 15 minut przed ponownym włożeniem soczewek kontaktowych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Starazolin redFREE należy omówić to z lekarzem:

  • jeśli pacjent ma suche zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie rogówki i spojówek;
  • jeśli pacjent ma podwyższone ciśnienie w gałce ocznej (jaskrę).

W przypadku silnego bólu oka, bólu głowy, utraty wzroku, pojawienia się „pływających” plam w polu widzenia, silnego, ostrego lub jednostronnego zaczerwienienia oka, bólu przy narażeniu na światło, lub podwójnego widzenia należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Lek Starazolin redFREE należy stosować wyłącznie w przypadku niewielkiego podrażnienia oczu.

Jeśli w ciągu 48 godzin nie nastąpi poprawa lub podrażnienie i zaczerwienienie oczu utrzymują się lub nasilają, należy natychmiast odstawić krople i skonsultować się z lekarzem. Pacjenci, którzy stosują lek Starazolin redFREE, muszą mieć świadomość, że podrażnienie lub zaczerwienienie oka jest często objawem poważnego schorzenia oka i powinni w związku z tym skonsultować się z okulistą. Jeśli podrażnienie lub zaczerwienienie oka wynika z ciężkiej choroby oka, np. zakażenia, obecności ciała obcego lub chemicznego uszkodzenia rogówki, należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Przedłużające się i nieprawidłowe podawanie tego leku, zwłaszcza w dawkach większych niż zalecane, może zmniejszać jego działanie oraz prowadzić do zaczerwienienia spojówek i utrzymującego się przekrwienia błony śluzowej nosa. Należy uważać, aby nie stosować większej dawki tego leku niż zalecana i nie stosować go zbyt długo, ponieważ długotrwałe stosowanie lub nadużywanie może zmniejszać jego działanie, spowodować nasilenie lub nawrót przekrwienia oraz prowadzić do zaczerwienienia spojówek i utrzymującego się przekrwienia błony śluzowej nosa. Należy unikać długotrwałego stosowania, szczególnie u dzieci. Patrz również punkt 3 „Jak stosować lek Starazolin redFREE”.