LactiSept - spray do jamy ustnej i gardła - NOWOŚĆ NA RYNKU Sprawdź

Czym jest Dektac i jakie ma właściwości?

Lek Dektac przyjmowany jest w sytuacji ostrego bólu w układzie mięśniowym i kostno-stawowym, bolesnego miesiączkowania, bólu zębów

Skład: Każda tabletka zawiera 25 mg deksketoprofenu (Dexketoprofenum) w postaci deksketoprofenu z trometamolem oraz substancje pomocnicze: skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), glicerolu distearynian, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), Makrogol/PEG 400.

Każda tabletka zawiera 25 mg deksketoprofenu (Dexketoprofenum) w postaci deksketoprofenu z trometamolem.

Wskazania i działanie:

 • Krótkotrwałe leczenie objawowe ostrego bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, np. ostrego bólu w układzie mięśniowym i kostno-stawowym, bolesnego miesiączkowania, bólu zębów.
 • DEKTAC jest przeznaczony wyłącznie do krótkotrwałego stosowania, a leczenie należy ograniczyć do okresu występowania objawów.

Dawkowanie:

 • Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. Dorośli: w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia bólu, zalecana dawka wynosi 12,5 mg co 4 do 6 godzin lub 25 mg co 8 godzin. Nie należy stosować całkowitej dawki dobowej większej niż 75 mg (3 tabletki).
 • Przyjmowanie produktu leczniczego w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.
 • Dzieci i młodzież: nie badano stosowania produktu leczniczego DEKTAC u dzieci i młodzieży. Dlatego nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności u dzieci i młodzieży, a produktu nie należy stosować u dzieci i młodzieży.
 • Osoby w podeszłym wieku: u osób w podeszłym wieku zaleca się rozpoczynanie leczenia od najmniejszej wartości zakresu dawek (całkowitej dawki dobowej 50 mg). Dawkę można zwiększyć do zalecanej dla ogólnej populacji tylko wtedy, kiedy produkt leczniczy jest dobrze tolerowany.
 • Zaburzenia czynności wątroby: u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby leczenie należy zaczynać od mniejszej dawki (całkowitej dawki dobowej 50 mg), a pacjentów uważnie monitorować.
 • Produktu DEKTAC nie należy stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.
 • Zaburzenia czynności nerek: u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny 60-89 ml/min) początkową dawkę należy zmniejszyć do całkowitej dawki dobowej 50 mg.
 • Produktu DEKTAC nie należy stosować u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny ≤59 ml/min).

Przeciwwskazania:

Nie stosować produktu leczniczego DEKTAC w następujących przypadkach:

 • U pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną, inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
 • U pacjentów, u których substancje o podobnym mechanizmie działania (np. kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ) wywołują napad astmy, skurcz oskrzeli, ostry nieżyt błony śluzowej nosa lub powodują wystąpienie polipów nosa, pokrzywki lub obrzęku naczynioruchowego.
 • U pacjentów ze stwierdzonymi reakcjami fotoalergicznymi lub fototoksycznymi podczas stosowania ketoprofenu lub fibratów.
 • U pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforację, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ.
 • U pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka lub krwawieniem, jak również wywiadem krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji.
 • U pacjentów z przewlekłą niestrawnością.
 • U pacjentów, u których występuje inne czynne krwawienie lub zaburzenia przebiegające z krwawieniami.
 • U pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.
 • U pacjentów z ciężką niewydolnością serca.
 • U pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny ≤59 ml/min).
 • U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (10-15 punktów w skali Child’a – Pugh’a).
 • U pacjentów ze skazą krwotoczną i innymi zaburzeniami krzepnięcia krwi.
 • U pacjentów ciężko odwodnionych (z powodu wymiotów, biegunki lub przyjmowania niedostatecznej ilości płynów).
 • W trzecim trymestrze ciąży i w okresie laktacji.

Interakcje:

Stosowanie innych leków: Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Syrop może wchodzić w interakcje z:

 • Lekami podawanymi w dnie moczanowej.
 • Lekami zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego, również leki moczopędne, np. furosemid, torasemid, kwas etakrynowy, hydrochlorotiazyd, chlortalidon, indapamid.
 • Leki hamujące układ odpornościowy (immunosupresyjne), azydotymidyna.

Ciąża i karmienie piersią:

 • Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

 • Lek przeznaczony dla dzieci powyżej 1. roku życia.

Działania niepożądane:

Często (≥1/100 do <1/10):

 • Nudności i (lub) wymioty.
 • Bóle brzucha.
 • Biegunka.
 • Niestrawność.

Niezbyt często (> 1/1 000 do <1/100):

 • Bezsenność, niepokój.
 • Ból głowy zawroty głowy, senność.
 • Zawroty głowy.
 • Kołatanie serca.
 • Zaburzenia naczyniowe.
 • Zaczerwienienie.
 • Zapalenie błony śluzowej żołądka, zaparcia, suchość błony śluzowej jamy ustnej, wzdęcia.
 • Wysypka.

Rzadko (> 1/10 000 do <1/1 000):

 • Obrzęk krtani.
 • Jadłowstręt.
 • Parestezje, omdlenia.
 • Nadciśnienie tętnicze.
 • Zwolnienie częstości oddechów.
 • Choroba wrzodowa żołądka, krwotok lub perforacja.
 • Zapalenie wątroby · Pokrzywka, trądzik, zwiększone pocenie się.
 • Ból pleców.
 • Ostra niewydolność nerek, wielomocz.
 • Zaburzenia miesiączkowania, zaburzenia gruczołu krokowego.
 • Obrzęki obwodowe.
 • Nieprawidłowe wskaźniki czynności wątroby.

Bardzo rzadko/pojedyncze przypadki (<1/10 000):

 • Neutropenia, małopłytkowość.
 • Reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny.
 • Nieostre widzenie.
 • Szumy uszne.
 • Tachykardia.
 • Niedociśnienie.
 • Skurcz oskrzeli, duszność.
 • Zapalenie trzustki.
 • Miąższowe wątrobowokomórkowe uszkodzenie wątroby.
 • Zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (zespół Lyella), obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy, reakcje nadwrażliwości na światło, świąd.
 • Zapalenie nerek lub zespół nerczycowy.

Zaburzenia żołądka i jelit: najczęściej obserwowane działania niepożądane dotyczyły zaburzeń żołądka i jelit. Szczególnie u osób w podeszłym wieku może wystąpić choroba wrzodowa żołądka, perforacja lub krwawienia z żołądka i (lub) dwunastnicy, w niektórych przypadkach ze skutkiem śmiertelnym. Po zastosowaniu produktu leczniczego występowały: nudności, wymioty, biegunka, wzdęcia, zaparcia, niestrawność, ból brzucha, smoliste stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy oraz choroby Leśniowskiego-Crohna. Rzadziej obserwowano zapalenie błony śluzowej żołądka. Po zastosowaniu leków z grupy NLPZ obserwowano obrzęki, nadciśnienie krwi i niewydolność serca.

Tak jak w przypadku innych NLPZ mogą wystąpić następujące działania niepożądane: jałowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, głównie u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym lub mieszaną chorobą tkanki łącznej; reakcje hematologiczne (plamica, niedokrwistość aplastyczna i hemolityczna, rzadko agranulocytoza i hipoplazja szpiku). Reakcje pęcherzowe łącznie z zespołem Stevensa-Johnsona i toksycznym martwiczym oddzielaniem się naskórka (bardzo rzadko). Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych NLPZ (szczególnie długotrwałe w dużych dawkach) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zdarzeń zakrzepowych tętnic (np. zawał serca lub udar).

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

 • Lek może podrażniać błonę śluzową żołądka i powodować krwawienie, co jest szczególnie niebezpieczne u osób cierpiących na wrzody żołądka i dwunastnicy.
 • Nie należy przyjmować tego leku na czczo.
 • Zaleca się spożycie lekkiego posiłku przed zażyciem leku.